Returning Customer Login +46840028030

integritetsskydd

Integritetspolicy i samband med nya GDPR regler.

Nu kommer nya regler om hur vi som företag får hantera dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen förkortas ibland GDPR (General Data Protection Regulation) och börjar gälla 25 Maj 2018.

Personuppgifter
Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person.

Hedlund Holding AB (driver sin verksamhet som www.aliceandwhite.com samt Alice&White) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Hedlund Holding AB samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på www.aliceandwhite.com sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Aliceandwhite.com ägs och drivs av Hedlund Holding AB (556477-1631 (”HH AB-A&W” eller "vi"), Heliosgatan 45, 120 63 Stockholm, Sverige är Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på www.aliceandwhite.com genom cookies. De personuppgifter som vi behandlar är ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer. Vi har inte tillgång till din ID nummer, betal- och kreditkortsnummer och vi sparar inte heller de uppgifterna på vår hemsida - detta personuppgifterna hanteras av våra betalningslösningar och betalningsprocesser leverantörer som Klarna, PayPal, ePay/Bambora/Teller och iZettle.  

Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via email eller mobil telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra webb-sajten, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag som är våra betalningslösningar och betalningsprocesser leverantörer t.ex. som Klarna, ePay/Bambora/Teller och iZettle och ev. tredjepartsleverantörer för att förbättra web-sajten funktion, köpprocessen, service och ev. markandsföring. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Om du väljer Klarna som betalningsmetod och betalningsprocesser ditt personnummer (ID-nummer) kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) Klarna som är ett betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag vi samarbeta med i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och GDPR regler. Vi iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på www.aliceandwhite.com i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av Hedlund Holding AB-Alice&White verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Vi använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data på Googles webb-sajten.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder:
  • Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare.
  • Vidare använder vi på www.aliceandwhite.com de senaste HTTPS tekniker för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.
  •  Vi sparar inte några uppgifter om betalkort på vår hemsida.
  • www.aliceandwhite.com använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.
Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos HH AB-A&W sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra HH AB-A&W åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans eller köphistorik bl an.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
När du har loggat in på ditt konto, kan du uppdatera information såsom din email, faktureringsadress och leveransadress, för en snabbare beställning nästa gång hos www.aliceandwhite.com.
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på www.aliceandwhite.com. Pg av data säkerhetsrisk den kan alltså inte skickas per e-post.

Fakturerings- och leveransuppgifter lagras under ditt konto och kan ändras eller tas bort när som helst. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till HH AB-A&W förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna till oss korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Nyhetsbrev
När du köper från HH AB-A&W du kan välja att registrerar dig till vårt e-nyhetsbrev, fullt av goda nyheter och specialerbjudanden. Dessa skickas några gånger per månad och vi kommer aldrig skicka dig för mycket spam e-post.

Om du inte vill forsätta att få nyhetsbrevet kan du när som helst avsluta prenumerationen genom att klicka på e-nyhetsbrevet's "unsubscribe" länken eller genom att kontakta oss.

Länkar
Vår webb-sajten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart www.aliceandwhite.com När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att HH AB-A&W inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy
Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på www.aliceandwhite.com

Cookies
Vad är Cookies?
På www.aliceandwhite.com webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webb-sajten.

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessioncookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessioncookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur används cookies?
HH AB-A&W använder cookies för att förbättra webb-sajten för besökaren t.ex. genom att anpassa den efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din shoppingbag, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på webb-sajten och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos www.aliceandwhite.com så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker wbb-sajten samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessioncookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av www.aliceandwhite.com

Genom att godkänna HH AB-A&W allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda www.aliceandwhite.com webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång www.aliceandwhite.com webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Hur tar man bort cookies?
Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du uppmanas varje gång www.aliceandwhite.com webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att ta bort tidigare lagrade cookies.

Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder.

Observera att om du väljer att inte använda cookies är funktionaliteten hos vissa delar av webbplatsen begränsad. Du kan till exempel inte genomföra ett köp.

Senast uppdaterad den 23 Maj 2018.

 

 

Copyright © 2019 alice&white sthlm | All prices in SEK | Ecommerce Software by Shopify